Knírač Bady

Před úpravou – po řádné koupeli přichází na řadu výživný balzám

Po vysušení připravený na střih

Po úpravě